diyareislam - safii mezhebinin tesbihati
   
  Ana Sayfa
  müezzinlik
  namaz dualari
  ettehiyat ve kunut dualari
  hafiza icin dua
  iletisim
  "Giriş"
  Forum
  hz.muhammedin cinlere yazdigi mektup
  safii mezhebinin tesbihati

bir arkadastan alintidir

Şafii namaz tesbihatı

ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE NAMAZ TESBİHATI

 

 

Sabah ikindi ve akşam namazının farzından sonra on defa

1

 

 

 

 

 

“lâ ilahe illalahü vahdehu lâ şerike leh lehül, mülkü velehül-hamdü vehüve
alâ külli şey’in kadir”

Anlamı: Allah’tan başka ilâh yoktur.Tek ilâh sadece O’dur.O’nun ortağı da yoktur.Bütün mülk
O’na aittir.Bütün hamdü senâlar O’nadır.

Sabah ve akşam namazının farzından sonra yedi defa

 

2

“allahümme ecirni minen-nâr”

Anlamı: Allahım! Beni ateşten kurtar!

daha sonra

3

“Estağfirullâh el-azim.Allâhümme entes-selamü ve minkes-selam,
fehayyinâ bisselâm, tebârekte ve te’âleyte yâ zel-celâli vel-ikrâm”

 

Anlamı: Yüce olan Allah’tan bağışmanmamı dilerim.Allahım! Sen selamet ve emniyet verensin.
Dünya ve ahiret selâmeti senin inâyet yardımınla olur. Bizleri rahmetinle ihya et. Sen mukaddessin,
yücesin.Ey ululuk ve ikram sahibi yüce rabbim!…

 

Bundan sonra

45-vert

“lâ ilahe illallâhü vahdehü la şerike leh, lehül-mülkü velehül-hamdü
vehüve alâ külli şey’in kadir.Allâhümme lâ mâni’limâ a’tayte velâ
mu’tiye limâ mena’te velâ yenfe’u zel-ceddi minkel-cedd.Lâ havle
velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azim.Lâ ilahe illallahü velâ na’büdü
illâ iyyâhü lehün –ni’metü velehül-fadlü velehüs-senâül-hasen.
Lâ ilâhe illallâhü muhlisine lehüd-dine velev kerihel-kâfirun”

 

Anlamı:Allah’tan başka ilâh yoktur.Tek ilâh sadece O’dur.O’nun ortağı da yoktur.Bütün mülk
O’na aittir.Bütün hamdü senâlar O’nadır.Allahım! Senin verdiğine kimse engel olamaz
.Engellediğinide kimse veremez. O’nun her şeye gücü yeter. Zenginlik ve kuvvet sahipleri,
sana karşı bir şey yapamazlar. Yüce ve azamet sahibi Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvve
t sahibi yoktur. O’ndan başka mâbud yoktur.Bizler sadece O’na kulluk ve itaatte bulunuruz.
Her türlü nimet ve lutüfta bulunmak O’na aittir.Güzel övgüler O’nun içindir. O’ndan başka ilâh yoktur.
Bizler dini sadece O’na tahsis eder, dini Allah için yaşarız, kâfirler hoşlanmasa da.

 

Daha sonra sırasıyla şunlar okunur:

 
 

Fatiha ,Ayete’l –kürsi,Şehidallahü,Kulillahümme,ihlas, felak ,nas.:

Yukarıdaki ayetler bittiten sonra tesbihlere geçilir.

Tesbihat:

 

t

 

 

zikirleri söylenir

 

6

 

 

“Lâ ilahe ilallâhü vahdehü lâ şerike leh,lehül-mülkü
velehül-hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir”.
denir peşinden

 

7

 

 

“Sübhâne rabbiyel-aliyyil-a’lel-vehhab”

Dua bittiten sonra

 

8

 

on defa:”Lâ ilâhe illallâh” tevhid zikrinden sonra şu salavat okunur:

 

9

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed bi-adedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi
ve aleyhim kesira
(Buraya kadar olan kısım üç defa tekrar edilir üçüncü tekrarın
sonunda
“kesiran kesira” denir). Ya rabbi salli ve sellim vezid ve barik
ala seyyidina Muhammedin ve ala cemiilenbiyai vel-mürselin ve ala
ali küllin ve
sahbi küllin ecma’in.Amin. Vel-hamdü lillahi rabbil-alemin.


   

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=